حسن کوهستانی

درباره من

دکتر حسن کوهستانی
image

استادیار گروه آموزشی متالوژی صنعتی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دکتری: دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مواد (94-88) کارشناسی ارشد: دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مواد، گرایش استخراج فلزات (87-85) کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف، مهندسی مواد، گرایش استخراج فلزات (85-81)       زمینه های تحقیقاتی: 1- استخراج و بازیابی فلزات 2- سنتز و کاربرد نانومواد 3- آهن و فولاد...

محقق گوگل

(1401/4/9)

استنادات

192

h-index

8

i10-index

5

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1401/4/9)

استنادات

128

مقالات

19

h-index

7

مؤلفین همکار

27

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1381-1385

کارشناسی

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد- گرایش استخراج فلزات

1385-1387

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد- گرایش استخراج فلزات

1388-1394

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد

تجارب

1398

مشاور فرهنگی دانشکده

دانشگاه سمنان

1398

مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه سمنان

1386-1395

بازرس ارشد

شرکت مشاوره و بازرسي جوش فرآيند کنترل

بعنوان بازرس جوش مقیم در بیش از 20 پروژه، آموزش بيش از 20 کارآموز و کارورز در زمينه جوشکاري، تدریس دوره های NDT و برگزاري تست جوشکاري

1390 تا کنون

تدریس در دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه سمنان

دروس مختلف مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

1388-1390

مدرس

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه

دروس مختلف رشته مهندسی مواد

1389-1395

مدرس

دانشگاه علمي-کاربردي خانه کارگر کرج

دروس مختلف مقاطع کاردانی و کارشناسی

1391-1394

مدرس

دانشگاه علمي-کاربردي واحد شهيد رهبري کرج

تدریس دروس مختلف گرایش جوشکاری

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

سنتز نانومواد

استخراج فلزات

بازیابی فلزات

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Characterization of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Al2O3, SiC and Graphene Fabricated by Spark Plasma Sintering
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2021)
9611189010, ^حسن کوهستانی*, ^بهروز قاسمی
Comparative investigation of leaching of zinc from wastes of the zinc alloy production process
Mineral Processing and Extractive Metallurgy(2021)
^حسن کوهستانی*, 9211181013, کاظم بابایی
Synthesis and characterization of CoFe2O4 and CuFe2O4 composited with hematite by impregnation method for removing organic pollutants
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2021)
هدایت غلامی*, ^حسن کوهستانی, مهدی احمدی
Synthesis and Characterization of TiO2/CuO/WO3 Ternary Composite and its Application as Photocatalyst
IJE International Journal of Engineering(2021)
^حسن کوهستانی*, 9411181004
Characterization and antibacterial activity of silver nanoparticles green synthesized using ziziphora clinopodioides extract
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management(2020)
9611189004, ^حسن کوهستانی*, ^حسن عبداله پور
Hydrogen generation and pollution degradation from wastewater using TiO2-CuO nanocomposite
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY(2020)
^حسن کوهستانی*, امیرعباس خیل نژاد
Investigation of Photocatalytic Efficiency of Supported CuO Nanoparticles on Natural Zeolite Particles inPhotodegradation of Methyl Orange
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY(2020)
^حسن کوهستانی*, 9411181041, 9411180008, 9322180009
Effect of doping of Zn-Zr binary mixtures on CoFe2-2xZnxZrxO4 (x=0, 0.1, 0.25, 0.5) for the hyperthermia application
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2020)
9511189011, ^امید میرزائی, ^حسن کوهستانی*
Direct recovery of WO3 nanoparticles with good purity from tungsten heavy alloys
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2019)
^حسن کوهستانی*
تولید الیاف TiO2 با استفاده از رسوب نانو ذره ها بر ابریشم طبیعی
پژوهش های کاربردی در شیمی(2019)
^حسن کوهستانی*
اتصال قطعات در دمای پایین با استفاده نانوذرات نقره
فصلنامه جوشکاری - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2019)
^حسن کوهستانی, کاظم بابایی
Investigation of photocatalytic performance of natural Zeolite/TiO2 composites
MICRO & NANO LETTERS(2019)
^حسن کوهستانی*, 9322180009, 9411181041, 9411180008
Synthesis and characterization of TiO2 nanoparticles/Fe2O3 waste chips composite
MICRO & NANO LETTERS(2019)
^حسن کوهستانی*
Characterization of TiO2/WO3 composite produced with recycled WO3 nanoparticles from W-Ni-Fe alloy
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2019)
^حسن کوهستانی*
Photocatalytic performance of rod-shaped copper oxides prepared by spin coating
MICRO & NANO LETTERS(2019)
^حسن کوهستانی*
خواص مکانیکی اتصالات جوشی تعمیری در ساختمان بدنه خودرو
فصلنامه جوشکاری - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2019)
^حسن کوهستانی*, کاظم بابایی
تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از پساب صنعتی حاوی آلاینده های آلی توسط نانوکامپوزیت TiO2/ZrO2
مواد نوین(2019)
^حسن کوهستانی*
Photocatalytic removal of cyanide and Cr(IV) from water in the presence of each other by usi TiO2/UV
MICRO & NANO LETTERS(2019)
^حسن کوهستانی*
اثر فلاکس های فعال مختلف بر کشش سطحی فلز مذاب در جوشکاری قوسی گاز-تنگستن
فصلنامه جوشکاری - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2018)
کاظم بابایی, ^حسن کوهستانی
بررسی فرآیند جداسازی فلز روی از باطله اکسیدی توسط اسید سیتریک
مواد نوین(2018)
^حسن کوهستانی*, 9122133006
تنش های پسماند در جوشکاری قوسی با گاز محافظ سیم-سرد
فصلنامه جوشکاری - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2018)
^حسن کوهستانی, کاظم بابایی
حذف فتوکاتالیستی کروم (VI) توسط نانوذرات TiO2 و در حضور یون سیانید
نانو مواد(2018)
^حسن کوهستانی*
تأثیر تحول مارتنزیتی بر تنش پسماند جوشکاری در پلیت ها و لوله ها
فصلنامه جوشکاری - انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران(2017)
^حسن کوهستانی*, کاظم بابایی
بررسی خواص ساختاری، مکانیکی و ترشوندگی ورق مسی پوشش داده شده با نیکل-گرافن
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat2019)(2019-10-07)
9611184001, ^حسن کوهستانی*, ^محمد تجلی
اتصال مس با نانوچسب نقره در دما‌ی پایین و بررسی عوامل مؤثر بر استحکام اتصال
نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب(2019-02-26)
^حسن کوهستانی*, کاظم بابایی
بررسی اثر استفاده از چسبهای آلی بر خواص گندله های آهن
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
^حسن کوهستانی, 9222181034
تخلیص ماسه سیلیسی و حذف آهن توسط فرآیند حل سازی اسیدی
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2018)(2018-10-09)
^حسن کوهستانی, 9011181026
Investigation of iron removal process from silica by acid leaching
هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat2018)(2018-10-09)
^حسن کوهستانی, 9011181026, مهدی معارف وند, امیرعباس خیل نژاد
Forecasting the tension behavior of aluminum alloys using artificial neural network
International Conference on Engineering, Technology and Science(2018-07-09)
^حسن کوهستانی, 9222180017, 9322181013, 9322180013, 9211181006
بررسی میزان اثر بخشی جوانه زای AL-5Ti-1B بر چگونگی نحوه انجماد آلیاژ 913 آلومینیوم با استفاده از تحلیل حرارتی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
هدایت غلامی*, امید ابراهیمی, ^حسن کوهستانی
حلسازی باطله اکسیدی روی در حلال اسیدی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
^حسن کوهستانی*, 9122133006
فرآوری نانوذرات WO3 از ضایعات آلیاژ W-7%Ni-3%Fe به روش شیمیایی
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
هدایت غلامی, امید ابراهیمی, ^حسن کوهستانی*
بررسی و اصلاح فرآیند گوگردزدایی فولاد در کنورتور LD
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMAT 2017)(2017-10-28)
^حسن کوهستانی*, 9211181002
Forecasting the tension of casting aluminum parts using artificial neural network
6th international conference and exhibition of metallurgy and materials engineering (IMAT)(2017-10-28)
^حسن کوهستانی*, 9211181006, 9222181001, 9222181030
بررسي روش ساخت و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيم تقويت شده با نانو ذرات AL2O3-Sic-Graphene ، توليد شده به روش تف جوشي پلاسمايي جرقه¬اي
جعفري پور محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از اسانس گياه كاكوتي و اثرات ضد ميكربي آن
اسمعيلي فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي عناصر نيكل، كادميوم و روي از پسماند مرحله تصفيه سرد كارخانجات توليدي شمش روي به روش تحت فشار
غديري سعيد(تاریخ دفاع: 1399/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازيابي عناصر منگنز، كبالت و روي از پسماند مرحله تصفيه گرم كارخانجات توليدي شمش روي به روش تحت فشار
غديري حميد ، مقطع : كارشناسي ارشد
رسوب همزمان كامپوزيت نيكل ـ مس / آلومينا بر روي سطح فولاد و بررسي خواص آن
سهرابي محمدباقر(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عملكرد بازدارنده ي مختلط به منظور حفاظت از فولاد ساده كربني ، مس، آلومينيم و فولاد زنگ نزن 304، در آب هاي صنعتي
زارع محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عملكرد قالبهاي مسي با پوشش نانو كامپوزيت نيكل ـ گرافن در ريخته گري فلزات
اقايي ملايري مهدي(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روش سنتز احتراق محلولي آلومينات باريم در حضور دوپنت هاي مختلف به عنوان رنگدانه سراميكي
رستم زادگان متين ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مطالعه تحولات فازي رنگ دانه هسته ـ پوسته اي پزدوبروكايت (Fe2TiO5) بر پايه تيتانيا به روش سل ـ ژل
جعفرابادي عاطفه(تاریخ دفاع: 1400/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات سوپر مغناطيس فريت كبالت coznxzrxfe2-2xo4 براي كاربردهاي هاپير ترميا
طاعتي حميد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز ذرات سوپر مغناطيس فريت كبالت coznxzrxfe2-2xo4 براي كاربردهاي هاپير ترميا
طاعتي حميد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شكل هندسي ذرات آهن اسفنجي بر فرآيند ذوب در كوره هاي القايي
كرمي محسن ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و بررسي خواص جذب هيدروژن كامپوزيت نانو اكسيد سريوم ـ زئوليت
احتشام نيا حامد ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز هسته ـ پوسته هيدروكسي آپاتيت با دي اكسيد تيتانيم و پوشش دادن روي فولاد 316 و بررسي خواص آنتي باكتريال
سعدالدين فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مواد كربني بر پارامترهاي مهم متالورژيكي و الكتريكي در توليدفرو سيليسيم 75 درصد توسط كوره هاي قوس زير شارژي
اعتمادي عليرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مواد كربني بر پارامترهاي مهم متالورژيكي و الكتريكي در توليدفرو سيليسيم 75 درصد توسط كوره هاي قوس زير شارژي
اعتمادي عليرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي كاتاليست Ni/Sr-MCM-41 براي فرايند ريفرمينگ خشك متان در مقايسه با فرايند ريفرمينگ بخار متان
حسني اسطلخي مطهره ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات كلوئيدي پلي استايرن و بررسي تاثير آن بر حذف ناخالصي هاي فسفر و سيليس در فرآيند فلوتاسيون سنگ آهن هماتيتي
حسنجاني روشن امير ، مقطع : دكتري
فولادسازی
فولادسازی
فرآیند بازیابی فلز روی از باطله کوره القائی (خاکه حاوی اکسید روی) به روش انحلال اسیدی
دانشگاه سمنان(2017-11-25)
بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر روی خواص مکانیکی نمونه قطعات
(2021-05-31 00:00:00)
مطالعه و امکان سنجی فرآیند فلوتاسیون کنسانتره فلز روی
(2021-12-06 00:00:00)
رفتار سایشی کامپوزیت های زمینه فولادی متالورژی پودر تقویت شده با نانوذرات سرامیکی(ناظر)
(2018-06-11)
فرآوری نانوذرات WO3 با خلوص بالا از ضایعات آلیاژ W-Ni-Fe به روش شیمیایی و الکتروشیمیایی(مجری اول)
(2018-07-10)
سنتز نانوذرات هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابه با استفاده از روش سونوشیمیایی(ناظر)
(2018-06-11)
حذف همزمان کروم شش ظرفیتی و یون سیانید از آب توسط نانوذرات TiO2(مجری اول)
(2017-12-31)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
درس: بخش 5   (112 بار دانلود)
درس: بخش 4   (119 بار دانلود)
درس: بخش 3   (115 بار دانلود)
درس: بخش 2   (107 بار دانلود)
درس: بخش 1   (133 بار دانلود)
درس: بخش 4   (130 بار دانلود)
درس: بخش 3   (132 بار دانلود)
درس: بخش 2   (139 بار دانلود)
درس: بخش 1   (146 بار دانلود)
دستور کار آزمایشگاه   (3097 بار دانلود)
روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید   (2653 بار دانلود)
فصل 6 قسمت دوم   (506 بار دانلود)
فصل 6 قسمت اول   (964 بار دانلود)
فصل 5   (668 بار دانلود)
فصل 4   (615 بار دانلود)
فصل 3   (594 بار دانلود)
فصل 2   (543 بار دانلود)
کتاب Askeland، فصل 4   (617 بار دانلود)
کتاب Askeland، فصل 3   (549 بار دانلود)
بخشهای مختلف پایان نامه ارشد و دکترا   (513 بار دانلود)
راهنمای فرمت نوشتن پایان نامه تحصیلات تکمیلی مصوبه شورای گروه دانشکده مواد
نکات مربوط به ارائه با پاورپوینت   (858 بار دانلود)
نحوه تهیه پاورپوینت و ارائه با آن
بخش اول   (890 بار دانلود)
بخش دوم   (795 بار دانلود)
بخش سوم   (833 بار دانلود)
بخش چهارم   (801 بار دانلود)
بخش ششم   (782 بار دانلود)
بخش پنجم   (764 بار دانلود)
بخش هفتم   (3024 بار دانلود)
فایل اصلاح شده بخش تصفیه فلزات

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
نانومواد   (394 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مواد
تولید آهن و فولاد   (415 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مواد
اصول پیرومتالورژی   (524 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد
انتقال مطالب علمی و فنی   (426 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی متالورژی
تولید آهن   (477 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : استخراج فلزات
فولادسازی   (542 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : استخراج فلزات
تولید فلزات غیرآهنی 1   (486 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : استخراج فلزات
نقشه کشی صنعتی   (446 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع
تولید فلزات غیرآهنی 2   (457 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : استخراج فلزات
اصول استخراج فلزات 1 (آهن و فولاد)   (474 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : صنعتی
اصول استخراج فلزات 2 (غیرآهنی)   (481 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : گرایش صنعتی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره 1، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
h.koohestani@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس